• Δημοσθένης Παναγιωτάκος Η γνώση της κατάστασης της υγείας ενός πληθυσμού είναι το απαραίτητο εργαλείο για τη σωστή διαχείριση του εθνικού κεφαλαίου, αυτό του συστήματος υγείας της κάθε χώρας. Η γνώση αυτή έρχεται κυρίως μέσα από την εκτεταμένη και έγκυρη επιδημιολογική έρευνα. Είναι γεγονός ότι ο σχεδιασμός μιας επιδημιολογικής έρευνας αποτελεί αναγκαιότητα παρά πολυτέλεια στις μέρες μας. Στο βιβλίο αυτό γίνεται παρουσίαση των αρχών που διέπουν τη σύγχρονη επιδημιολογική έρευνα, των κανόνων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, καθώς και των βασικών τεχνικών για την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων. Στόχος του βιβλίου είναι να εισάγει τον επιστήμονα υγείας στον μαγευτικό κόσμο της επιδημιολογίας και της σύγχρονης επιδημιολογικής έρευνας. Η αναφορά στις αρχές της επιδημιολογίας και στις επιδημιολογικές τεχνικές θα εφοδιάσει τον αναγνώστη με τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσει, αλλά και να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη έρευνα παρατήρησης. Σελίδες: 437 Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος Έτος: 2021 ISBN: 978-960-6619-99-1
 • Sale!

  Δημόσιο Χρέος και Έλλειμμα

  Original price was: €46,64.Η τρέχουσα τιμή είναι: €31,80.

  Νικόλαος Καραβίτης

  Δημόσιο Χρέος… Έλλειμμα… Όροι που προκαλούν πολιτική ένταση και απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τους οικονομικούς κύκλους, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Δύο οικονομικά μεγέθη που ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική πορεία μίας χώρας και επηρεάζουν από τη διεθνή θέση της μέχρι την ευημερία των νοικοκυριών. Δύο μεγέθη με τα οποία ο φοιτητής της οικονομικής επιστήμης πρέπει να είναι εξοικειωμένος. Το «Δημόσιο Χρέος και Έλλειμμα» έρχεται να καλύψει ένα κενό στη σχετική βιβλιογραφία και να αναλύσει σε βάθος την έννοια και το περιεχόμενο αυτών των σημαντικών δημοσιονομικών μεγεθών, να εξηγήσει τις τεχνικές πλευρές τους (που δεν είναι ούτε λίγες, ούτε απλές) και τους οικονομικούς μηχανισμούς εν δράσει, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από το θεσμικό πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

   

  Σελίδες: 342

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2008

  ISBN: 978-960-6619-66-3

 • Sale!

  Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

  Original price was: €23,32.Η τρέχουσα τιμή είναι: €15,90.

  Οδυσσέας Γ. Σπηλιόπουλος

  Την εποχή της παγκοσμιοποίησης οι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί αποκτούν πολύ μεγάλη σημασία, καθώς διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο και τις εξελίξεις που καθορίζουν τις εθνικές οικονομίες. Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας, που κινείται στον χώρο του Οικονομικού Δικαίου, είναι η μελέτη του θεσμικού και του νομικού πλαισίου που διέπει σε διεθνή κλίμακα τη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή τις εμπορικές συναλλαγές, καθώς και την κυκλοφορία κεφαλαίων και τις διεθνείς επενδύσεις. Επίσης, παρουσιάζονται η οργανωτική δομή και τα χαρακτηριστικά των διακρατικών θεσμών της Διεθνούς Οικονομικής Κοινότητας, η πιο σημαντική κατηγορία των οποίων είναι οι διακυβερνητικοί οικονομικοί οργανισμοί, και αναλύονται οι επιδράσεις τους στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές μέσω της κανονιστικής λειτουργίας τους. Η μονογραφία διακρίνεται για την πρωτοτυπία της, δεδομένου ότι προσεγγίζει σφαιρικά και πολυδιάστατα το ζήτημα της συγκρότησης και οργάνωσης της Διεθνούς Οικονομικής Κοινότητας. Τέλος, αποτελεί χρήσιμο και απαραίτητο βοήθημα στη μελέτη και διδασκαλία των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και σχέσεων.

   

  Σελίδες: 352

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2004

  ISBN: 960-87884-9-8

 • Sale!

  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

  Original price was: €25,44.Η τρέχουσα τιμή είναι: €18,02.

  Ευγενία Μπιτσάνη

  Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, την εποχή της παγκοσμιοποίησης και της οικονομίας της γνώσης, θέτει με νέους όρους το ζήτημα των εργαζόμενων ανθρώπων, της διεύθυνσης, της υποκίνησης και της συμμετοχής τους στο τελικό αποτέλεσμα. Προσωπικό ενδιαφέρον, ικανότητες, δεξιότητες, προσόντα, συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και γνώσεις, αποτελούν ιδιότητες του νέου τύπου ανθρώπινου δυναμικού – που η επιχείρηση πρέπει να επιδιώκει και να αξιοποιεί εάν θέλει να επιβιώσει. Η επιστημονική προσέγγιση της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων αποτελεί επομένως την συστηματική προσαρμογή των επιχειρήσεων, στη νέα εποχή, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας αναδεικνύεται σε επίκεντρο του παραγωγικού συστήματος. Στο παρόν βιβλίο, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης, θα βρει μια άριστη εισαγωγή στο ζήτημα της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων. Η προσέγγιση είναι πρωτότυπη και γραμμένη από κοινωνική σκοπιά. Αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως μια κοινωνική οργάνωση ανθρώπων, με κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις. Παράλληλα, δίνει στους ενδιαφερόμενους όλες εκείνες τις χρηστικές γνώσεις, που είναι απαραίτητες για την πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών προτάσεων και θεωρημάτων.

   

  Σελίδες: 342

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2007

  ISBN: 960-6619-12-5

 • Αντώνης Καρβούνης

  Αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού και της παραδιπλωματίας, και εν προκειμένω, της διπλωματίας πόλεων, το ανά χείρας βιβλίο εξετάζει την ευρωπαϊκή δικτύωση των ελληνικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Το γενικότερο εμπειρικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η συμμετοχή 114 ελληνικών δήμων σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων συνεπάγεται αλλαγές σε επίπεδο δομών, πολιτικών και διαδικασιών (διοικητικός εξευρωπαϊσμός), προώθησης τοπικών συμφερόντων και ταυτότητας της τοπικής αρχ+ής (πολιτικός εξευρωπαϊσμός), συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα (χρηματοδοτικός εξευρωπαϊσμός), απόκτησης τεχνογνωσίας και επιμόρφωσης προσωπικού (γνωστικός εξευρωπαϊσμός), ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας (ιδεαλιστικός εξευρωπαϊσμός) και δημιουργίας ευνοϊκού εσωτερικού περιβάλλοντος για οργανωσιακές αλλαγές και μακρόπνοες συνεργασίες (βιώσιμος εξευρωπαϊσμός). Ωστόσο, τα ανωτέρω αποτελέσματα και οι μορφές εξευρωπαϊσμού φιλτράρονται από το ενδογενές πλαίσιο νοοτροπιών, γραφειοκρατικών διαδικασιών, οργανωτικών και πολιτικών ελλειμμάτων, μετριάζοντας τη μεταρρυθμιστική δυναμική της ευρωπαϊκής δικτύωσης, και θέτοντας σε αμφισβήτηση τις μεταρρυθμιστικές δυνατότητες των ελληνικών δήμων.

   

  Σελίδες: 371

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2021

  ISBN: 978-960-6619-97-7

 • Sale!

  Επιχειρηματικότητα – Επικοινωνία – Πωλήσεις

  Original price was: €42,40.Η τρέχουσα τιμή είναι: €31,80.

  Κώστας Κακουλίδης

  Η επιχείρηση αποτελεί την καρδιά των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων. Παράγει  πλούτο, δημιουργεί απασχόληση, προαγάγει τη γνώση και την τεχνολογία, προωθεί και απαιτεί την εκπαίδευση.  Η προσδοκία και η πραγματοποίηση του οικονομικού κέρδους, από τις επιχειρήσεις, ως τελικού σκοπού του επιχειρείν, προϋποθέτουν την επιτυχή εφαρμογή μιας σειράς αρχών και πρωτοβουλιών που αναφέρονται στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη διοίκηση και ηγεσία, το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, τη γνώση της αγοράς, την επικοινωνία, κ.λπ. Όλες αυτές οι δράσεις όμως πρέπει να εκβάλλουν σε μια αναπτυξιακή στρατηγική πωλήσεων.

  Το ανά χείρας βιβλίο παρουσιάζει με υποδειγματικό τρόπο τις κεντρικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Σε ξεχωριστά κεφάλαια αναλύονται οι θεματικές ενότητες: επιχειρηματικότητα, αγορά, ανταγωνιστικότητα, μάρκετινγκ, franchising, merchandising, επικοινωνία, στρατηγικός σχεδιασμός και οργάνωση των πωλήσεων. Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους αυτούς που επιθυμούν να ασχοληθούν με την σύγχρονη επιχείρηση, δηλαδή σπουδαστές, φοιτητές, άτομα και επαγγελματικές ομάδες, που δραστηριοποιούνται ήδη ή φιλοδοξούν να ασχοληθούν με το επιχειρείν. Στις σελίδες του θα βρουν απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, όπως και ιδέες για καινούργιες επιτυχείς πρωτοβουλίες.    

   

  Σελίδες: 400

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2009

  ISBN: 978-960-6619-47-2

 • Αντώνης Καρβούνης Ο πολιτισμός συνιστά βασική συνιστώσα του τρόπου με τον οποίο οι πόλεις εμπεδώνουν την εξωστρέφεια, χωρίς αποκλεισμούς στους δημότες τους, καθώς οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν πολυεπίπεδες ανασφάλειες. Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η μελέτη της προσπάθειας ελληνικών δήμων για την εμπέδωση αυτής της εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα πόλεων, προσεγγίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, τον πολιτισμό ως κινητήριο δύναμη της αστικής ανάπτυξης. Mέσα από διαδικασίες ανταλλαγής καλών πρακτικών, διάχυσης γνώσης, προβολής της ταυτότητας των πόλεων κ.α. τα δίκτυα πόλεων προωθούν στρατηγικές αξιοποίησης του πολιτισμού στον αναπτυξιακό σχεδιασμό των τοπικών αρχών. Με τη σειρά τους, οι ελληνικές πόλεις επεξεργάζονται, με τη συνδρομή των δικτύων τους, πολιτικές ενσωμάτωσης του πολιτισμού στο σχεδιασμό τους, στο πλαίσιο εμβληματικών έργων ή πολιτιστικών clusters και πλατφορμών, επιδρώντας καταλυτικά στην εικόνα της χώρας τους. Αυτή η μορφή πολιτιστικής διπλωματίας, μέσα από την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος μιας χώρας, λειτουργεί ως αρωγός της επίσημης εξωτερικής πολιτικής της με σκοπό, όχι απλώς την επικοινωνιακή προβολή της στο εξωτερικό, αλλά και για τη δημιουργία κλίματος αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών.  

  Σελίδες: 426

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2021

  ISBN: 978-960-6619-98-4

 • Sale!

  Θεσμικός μετασχηματισμός και οικονομική ανάπτυξη

  Original price was: €26,50.Η τρέχουσα τιμή είναι: €16,50.

  Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος

  Γιατί η Ελλάδα παρέμεινε επί δεκαετίες στο περιθώριο της οικονομικής ανάπτυξης; Γιατί άλλες χώρες συσσώρευσαν πλούτο και διακρίθηκαν για την οικονομική και κοινωνική τους πρόοδο; Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα επιχειρεί να διερευνήσει σε βάθος ο παρών τόμος με τη χρησιμοποίηση πλούσιου υλικού από τη νεότερη Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδος του 19ου και 20ού αιώνα. Η απάντηση που δίνει ο συγγραφέας υπογραμμίζει τον αρνητικό ρόλο που έπαιξαν η απουσία και η αργή διαμόρφωση μοντέρνων οικονομικών θεσμών, όπως η ατομική ιδιοκτησία γης, το καθεστώς συσσώρευσης και η ασφάλεια των κεφαλαίων, και ο σχηματισμός ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Η απροθυμία ή αδυναμία όλων των ελληνικών κυβερνήσεων της εποχής να προχωρήσουν σε μακρόπνοες μεταρρυθμίσεις των παρωχημένων προβιομηχανικής έμπνευσης και καταγωγής θεσμών καθόρισε αποφασιστικά και επηρέασσε αρνητικά το οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της χώρας. Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί από όλους όσους θέλουν να κατανοήσουν χωρίς παρωπίδες την ιστορία ανάπτυξης της σύγχρονης Ελλάδας.

   

  Σελίδες: 440

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2006

  ISBN: 960-6619-11-7

 • Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος

  Τα κείμενα όικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας παρουσι- άζουν και αναλύουν σημαντικά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας του 20ού αιώνα. εξετάζονται δομικοί παράγοντες και θεσμοί της οικονομικής ανάπτυξης, όπως ο ρόλος του κράτους στην οικονομία, η εξέλιξη της αγροτικής ιδιοκτησίας και η αγροτική μεταρρύθμιση. ανιχνεύεται η ίδια η πορεία της οικονομικής προόδου μέσα από την έρευνα ύπαρξης «μεγάλων κυμάτων» ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ιστορική περίοδος του Μεσοπολέμου αποτελεί α- ντικείμενο εκτεταμένης και ξεχωριστής πραγμάτευσης. διατυπώνονται ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες υποθέσεις εργασίας για την οικονομία, την κοινωνία και το κράτος του Μεσοπολέμου, που ερμηνεύουν τις εξελίξεις και μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Τέλος, από το χώρο των οικονομικών και κοινωνικών ιδεών παρουσιάζονται οι απόψεις του αλ. παπαναστασίου για το αγροτικό ζήτημα.

  Ένα βιβλίο πραγματικά χρήσιμο για φοιτητές των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα στην ελλάδα, καθώς και τις αναπτυξιακές της αφετηρίες.

   

  Σελίδες: 320

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2003

  ISBN: 960-87884-3-9

 • Sale!

  Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος

  Ο σωστός σχεδιασμός μιας έρευνας αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα παρά μια πολυτέλεια για τους επιστήμονες που ασχολούνται στον χώρο της Υγείας. Συγκεκριμένα, αποτελεί την σπονδυλική στήλη της σύγχρονης ιατροβιολογικής επιστήμης.

   

  Σελίδες: 560

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2011

  ISBN: 978-960-6619-64-9

 • Sale!

  Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η Πολιτική Υποδοµών Μεταφορών

  Original price was: €16,96.Η τρέχουσα τιμή είναι: €11,66.

  Μανώλης Σ. Χριστοφάκης

  Οι υποδομές αποτελούν ένα από τα κύρια παραδοσιακά μέσα της περιφερειακής πολιτικής, με αμείωτη αξία στη σύγχρονη εποχή.

  Oι υποδομές μεταφορών, ως μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες υποδομών, κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της οικονομίας, στην άνοδο του επιπέδου ανάπτυξης και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Για τον λόγο αυτόν, παραμένουν διαχρονικά στο επίκεντρο των δημόσιων αναπτυξιακών πολιτικών. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την προσπάθεια ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου και σε συνδυασμό με τη συνεχή διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής της, η πολιτική για τις υποδομές μεταφορών αποτελεί αντικείμενο όχι μόνο των κρατών και των επιμέρους χωρικών-διοικητικών ενοτήτων τους, αλλά και της E.E. συνολικά.

  Στη χώρα μας, σε όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής εξέλιξης του ελληνικού κράτους, οι υποδομές, γενικά, αλλά και οι υποδομές μεταφορών, ειδικότερα, έχουν διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο, σε σημείο μάλιστα ώστε αρκετοί να έχουν ασκήσει εντονότατη κριτική για την εμμονή και τον τρόπο χρήσης αυτού του αναπτυξιακού μέσου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι υποδομές μεταφορών εξακολουθούν να κατέχουν εξέχουσα θέση στην αναπτυξιακή πορεία και προοπτική της Ελλάδας, ιδιαίτερα κάτω από τις νέες συνθήκες, τις οποίες η χώρα μας καλείται να αξιοποιήσει στο έπακρο.

  Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται χρήσιμη κάθε προσπάθεια σκιαγράφησης της αναγκαιότητας, αποτύπωσης του ρόλου των υποδομών μεταφορών και παρουσίασης της σχετικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το παρόν βιβλίο.

   

  Σελίδες: 160

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2007

  ISBN: 978-960-6619-35-9

 • Sale!

  Οικονοµία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα

  Original price was: €46,64.Η τρέχουσα τιμή είναι: €28,62.

  Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος (επιµέλεια)

  Στο επίκεντρο των άρθρων που συγκροτούν το περιεχόμενο του παρόντος τόμου  βρίσκονται οι σχέσεις Οικονομίας και Πολιτικής στη σύγχρονη Ελλάδα. Φωτίζονται και αναλύονται ειδικότερα θέματα της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, η αγροτική οικονομία, ο δημόσιος τομέας, η αγορά εργασίας και η απασχόληση, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διάφορες δημόσιες πολίτικες κ.ά. Η επιλογή των άρθρων έγινε με δύο κυρίως κριτήρια: την ιστορικότητα των προσεγγίσεων και το ρόλο των οικονομικών θεσμών. Η πολιτική, το κράτος, οι κρατικές πολιτικές αναδεικνύονται ως ισότιμοι και ίσως υπέρτεροι του ιδιωτικού τομέα και της ιδιωτικής οικονομίας παράγοντες στη διαδικασία της πρόσφατης οικονομικής ανάπτυξης. Οι φοιτητές των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών θα βρουν στον τόμο αυτό ένα βασικό έργο αναφοράς, χρήσιμο για τις σπουδές τους σε θέματα ελληνικής οικονομίας και ανάπτυξης.

   

  Σελίδες: 720

  Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος

  Έτος: 2011

  ISBN: 978-960-6619-66-3

Go to Top